Polacy wśród laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej

Ewa Dados, działaczka społeczna z Lublina, zgłoszona przez posła do PE Krzysztofa Hetmana, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” zgłoszone przez posłankę do PE Julię Piterę oraz Stowarzyszenie Drogami Tischnera z Łopusznej, zgłoszone przez posłankę do PE Różę Thun zostali tegorocznymi polskimi laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, przyznawanej co roku przez Parlament Europejski.

Laureatka Ewa Dados (for. Facebook)

Europejska Nagroda Obywatelska, która ma wyłącznie honorowy charakter, została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku, by wyrazić uznanie Europejczykom prowadzącym działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. Każdy deputowany PE ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje się za działania w następujących dziedzinach:

  • promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi,
  • ułatwianie transgranicznej lub ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej,
  • codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W tym roku Europejska Nagroda Obywatelska trafiła do 50 laureatów z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nagrody, w postaci medali, zostaną wręczone laureatom na uroczystościach w ich krajach ojczystych, a 11 października w Strasburgu odbędzie się uroczysta ceremonia, na której spotkają się wszyscy uhonorowani.

(Na podst. informacji prasowej Biura PE w Polsce)

Leave a Comment