Delegacja Komisji Ochrony Środowiska PE w Polsce

Delegacja Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego odwiedzi Polskę w dniach 18-20 września. Posłowie do PE spotkają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przemysłu, związków zawodowych, rządu, w tym z przedstawicielami ministerstwa ochrony środowiska. Rozmowy mają dotyczyć spraw związanych z ochroną klimatu, energetyką, wykorzystaniem węgla i energii odnawialnej oraz ochroną środowiska naturalnego. Główną przyczyną przyjazdu Komisji do Polski jest wycinka chronionych zasobów leśnych w Puszczy Białowieskiej. 27 lipca br. Trybunał Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki Puszczy. Szyszko nie wykonał tej decyzji, w związku z…

Czytaj dalej

7 grzechów ministra Szyszki

Echa Społeczne - ekologia, las, drzewa, przyroda

Dorota Wiland: Domagamy się odwołania Jana Szyszki ze stanowiska ministra środowiska oraz zatrzymania działań prowadzących do zniszczenia bogactwa i bioróżnorodności polskiej przyrody! Poniżej to tylko kilka najważniejszych spośród licznych ciężkich grzechów Ministra Dewastacji Środowiska – Jana Szyszki, leśnika i myśliwego, protegowanego toruńskiego imperatora Rydzyka, właściciela stodoły za pół miliona i niedoszłego kata Doliny Rospudy… Dla ministra Szyszki PRZYRODA TO TOWAR, postrzegana wyłącznie w kontekście możliwości jej eksploatacji, bez względu na koszty, a jej wartość mierzona jest wielkością uzyskiwanych i potencjalnych zysków; w zamierzeniu ministra Szyszki przyroda to nie dobro narodowe…

Czytaj dalej