Pamięci Żydówek z Chorabia

W Chorabiu w powiecie toruńskim odsłonięto obelisk pamięci Żydówek, zamordowanych w mieszczącej się tu pod koniec drugiej wojny światowej filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. W uroczystości, która miała miejsce 13 czerwca 2017 r. wziął udział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Założony we wrześniu 1939 niemiecki obóz koncentracyjny KL Stutthof był początkowo miejscem kaźni i planowej eksterminacji mieszkańców Pomorza – Polaków i Żydów. Pierwszy transport więźniów trafił tu już 2 września z terenu Wolnego Miasta Gdańska. Od 1942 roku trafiały tu także ofiary niemieckiej polityki eksterminacyjnej z innych regionów Polski i…

Czytaj dalej