Przechadzka Pont Neuf w Paryżu

Pont Neuf - widok od strony mostu Saint-Michel

Mosty na Sekwanie to jedna z atrakcji Paryża. Jest ich grubo ponad 30. Najstarszym paryskim mostem jest Pont Neuf. A historia jego powstania zawiera wątki polskie. Decyzja budowy Pont Neuf zapadła w marcu 1578 r. Podjął ją król Henryk III, znany u nas jako Henryk I Walezy, ostatni zresztą z rodu Walezjuszów, książąt orleańskich.

Henryk Walezy był pierwszym polskim królem elekcyjnym, koronowanym na Wawelu 21 lutego 1574 r. przez prymasa i arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego. Niestety, a może „stety”, Francuz nie chciał być królem w dalekim kraju obciążonym niezrozumiałym obyczajem politycznym. Trwały spory o zakres jego kompetencji, przy pierwszej więc nadarzającej się okazji, a taką był wakat na tronie francuskim po śmierci króla i brata Henryka – Karola IX – Walezy uciekł w przebraniu, podobno kobiecym, ścigany przez kasztelana Jana Tręczyńskiego. Niemal rok po koronacji na króla Polski, 13 lutego 1575 r Henryk Walezy został koronowany w Reims na króla Francji. Końca budowy Pont Neuf Henryk III nie doczekał. Przechadzać się po nim mógł dopiero jego następca, Henryk IV, pierwszy władca Francji z Burbonów, najmłodszej odnogi Kapetyngów.

Nie ma zgody, co do autorstwa projektu mostu. Tu wymieniane są dwa nazwiska: Jean-Baptiste du Cerceau, królewski architekt, lub Guillaume Marchant – słynny budowniczy, projektant przepięknego zamku królewskiego w Saint-Germain-en-Laye. Konstrukcja budowli do dziś nie została zmieniona. Pozostaje taka jak w dniu otwarcia, nawet drewniane słupy wspierające fundamenty są oryginalne. Pont Neuf powstał aby skomunikować Luwr z Saint Germain des Pres, dziś dzielnicą Paryża. I znowu polski akcent – w klasztorze benedyktynów w Saint Germain des Press pochowano serce króla Polski Jana II Kazimierza Wazy, ostatniego z Wazów, dynastii tak blisko spokrewnionej z Jagiellonami. Po rezygnacji z korony polskiej były król wyjechał do Paryża, został opatem i dokonał życia właśnie na obczyźnie. Ciało króla spoczęło na Wawelu. W Saint Germain de Pres pochowano również Kartezjusza…

Źródła podają różne daty zakończenia budowy Pont Neuf – 1604 r. lub 1607 r. Henryk III, jak już wspomniałem, tego nie doczekał – zmarł w 1589 r. Guillaume Marchant zmarł w 1604 r., istnieje więc możliwość, że także nie zobaczył w całej okazałości ukończonego dzieła. 

Nie ma wątpliwości co do jednego, Pont Neuf jest dziś najstarszym paryskim mostem. Interesujący jest nie tylko sama budowla, ale również jej otoczenie. O tym jednak innym razem…

Leave a Comment