Powstanie Warszawskie. Dzień pięćdziesiąty – 19 września 1944 (wtorek)

Agnieszka Rusocka-Malinowska

Walka Zbrojna

Echa Społeczne - PW_19-09-44
Niemieckie natarcie wzdłuż ul. Wilanowskiej i Zagórnej; Warszawa, 19 września 1944

Powoli wygasały walki o nadwiślańskie przyczółki. Spowodowane to było nieprzygotowaniem żołnierzy przede wszystkim w zakresie uzbrojenia. W obliczu takich okoliczności ppłk. Jan Mazurkiewicz, ps. „Radosław” podjął decyzję o częściowej ewakuacji oddziałów na Mokotów. Tego wieczora do kanałów zeszło ponad 200 żołnierzy. Na Czerniakowie pozostały resztki brygady „Broda 53” oraz Zgrupowania „Kryska” (ok. 200 żołnierzy AK) pod dowództwem kpt. Ryszarda Białousa ps. „Jerzy” z baonu „Zośka” oraz ok. 200 „Berlingowców”, dowodzonych przez mjr. Stanisława Łatyszonka.

Niemcy natarli ulicami Wilanowską i Zagórną. Zdobyli część Solca, kilka domów na Idźkowskiego i Zagórnej. Kontrataki „Akowców” i „Berlingowców” pozwoliły odbić dom przy Idźkowskiego. Wybrzeże Wisły od Zagórnej do klubu „Syrena” oraz kilka kamienic na Wilanowskiej pozostawało w rękach polskich.

Niemcy wznowili działania bojowe w Śródmieściu. Powstańcy skutecznie odparli ataki na ul. Wiejskiej i Frascati.

Radzieckie lotnictwo bombardowało niemieckie pozycje, które otrzymali od dowództwa AK. Pod ostrzałem „przypadkowo” znalazły się polskie punkty oporu.

Leave a Comment