Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty pierwszy – 10 września 1944 (niedziela)

Agnieszka Rusocka-Malinowska

Walka zbrojna

Oddziały 1 Frontu Białoruskiego rozpoczęły natarcie na prawobrzeżną Warszawę. Do ataku ruszyły 47 Armia sowiecka i 1 Armia Wojska Polskiego pod dowództwem gen. dyw. Zygmunta Berlinga.

Echa Społeczne - 1-dywizja-na-przedmiec59bciach-pragi-z-ckm
Walki na przedmieściach warszawskiej Pragi; Marysin Wawerski, 10 września 1944; fot. East News

Odgłosy walk zmobilizowały żołnierzy obydwóch stron w Śródmieściu. Toczono walki o domy na obszarze Nowego Świata – placem Napoleona i Bracką. Wzmocniono obsadę ruin Poczty Głównej i odparto ataki na Dworzec Pocztowy, który był strategicznie ważnym punktem w Alejach Jerozolimskich.

W wyniku odniesionych ran umiera plut. podch. rez. Józef Szczepański, ps. „Ziutek”, dowódca jednej z drużyn batalionu AK Parasol, autor „Pałacyku Michla” i wiersza pt. „Czerwona Zaraza”.

Działalność dyplomatyczna, informacyjna

Premier rządu RP na uchodźstwie przesłał depeszę zapowiadającą brytyjską wyprawę lotnicza do Warszawy.

Antoni Chruściel, ps. „Monter” meldował, że „Według obliczenia amunicji przy średnim zużyciu Śródmieście posiada na 1 dzień.”

Pomimo wszczęcia walk przez 1 Front Białoruski i zapowiedzi premiera Mikołajczyka o mającym nadejść wsparciu brytyjskim dla powstańców, nadal trwały negocjacje warunków kapitulacji. Dowództwo AK wystosowało do Niemców pismo, w którym żądało pisemnych gwarancji dla Powstańców, ludności cywilnej i władz cywilnych. Był to jedyny warunek kontynuowania negocjacji. Odpowiedzi udzielił o godz. 11.00 gen. Rohr, w której udzielił wszystkich wymaganych zapewnień i zażądał kapitulacji do godz. 16.00. Powstańcy z kolei zażądali potwierdzenia przez gen. Hansa Reinhardta.

Leave a Comment