Kasandra wariatka

Przyszłość jest przewidywalna tym bardziej, im mniej obywatele zdolni są do rozpoznania skutków swoich czynów i sytuacji, w której się znaleźli, a także im mniejsza, z tego powodu, jest ich ingerencja w bieg wypadków. Trafność przewidywań proroka jest więc odwrotnie proporcjonalna do posłuchu, jaki znajduje u współobywateli. Piotr Sobieski: Jan Parandowski w „Mitologii” wspomniał Kasandrę tylko raz. Ale za to jak: Jasnowidząca Kasandra krzyczy: nie wpuszczać! Wariatka! Koń jest tak ogromny, że trzeba wiązanie muru rozebrać, aby go można było wtoczyć. Trojanie ogłuchli na wołania wyroczni. Kasandra była niczym zakneblowana.…

Czytaj dalej