Protest studentów w Toruniu

Agnieszka Rusocka-Malinowska

25 stycznia środowiska studenckie protestowały przeciwko praktykom władzy. Do Ogólnopolskiego Strajku Studentów przyłączyli się żacy z toruńskich uczelni.

Echa Społeczne - Ogólnopolski Strajk Studentów ToruńJeden z organizatorów strajku – Łukasz Stawecki powiedział, że studentom przeszkadza łamanie prawa i Konstytucji, obsadzanie stanowisk według przynależności partyjnej, oraz próby uzależnienia instytucji badawczych od polityków:

 

Przedstawicieli młodego pokolenia razi postawa rządzących w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i  ochrony środowiska:

 

Studenci przyznają, że ich środowisko dotąd nie angażowało się w protesty licznie organizowane przez Komitet Obrony Demokracji lub Partię RAZEM. Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatrują się w braku świadomości i chęci uczestniczenia w życiu publicznym oraz w tym, że wielu młodych postawiło na organizacje i środowiska skrajnie prawicowe i radykalne, reprezentowane przez Pawła Kukiza, Janusz Korwin-Mikkego, a także Obóz Narodowo-Radykalny.

Pośród studenckich postulatów  znalazły się także takie sprawy, jak niezależność instytucji kultury i mediów, oparcie programów nauczania szkół i uczelni na wiedzy naukowej, gwarancje wolności i równości zgromadzeń, tolerancja i równość wobec prawa bez względu na płeć, pochodzenie, kolor skóry, orientację psychoseksualną, stopień niepełnosprawności oraz wyznanie. Opowiedzieli się za ochroną ofiar przemocy, prawami reprodukcyjnymi, utrzymaniem standardów opieki okołoporodowej, świeckim państwem, obecnością Polski w Unii Europejskiej. Wyrazili dezaprobatę wobec i ośmieszania naszego kraju na arenie międzynarodowej przez rząd.

Na facebookowych stronach poświęconych strajkowi, organizatorzy informują, że nie działają z ramienia żadnej partii a inicjatywa nie jest przez nikogo sponsorowana.

Protesty studenckie odbył się również we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Opolu, Lublinie, Łodzi, Szczecinie oraz w Brukseli.

One Thought to “Protest studentów w Toruniu”

  1. Komik

    Czy toruński protest to 8 studentów i megafon…, żałosne opisy mijające się z prawdą

Leave a Comment