Poziom akceptacji dla Unii Europejskiej jak przed kryzysem – Badanie Parlamenteru

57% Europejczyków badanych w najnowszym sondażu Parlemeter (Eurobarometr realizowany na zamówienie Parlamentu Europejskiego) uważa członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej za dobrą rzecz. 47% uważa, że ich głos ma znaczenie w Unii. Jest to najwyższy poziom poparcia dla UE od wyborów w 2009 roku i powrót do poziomu sprzed kryzysu finansowego.

Polacy postrzegają Unię jeszcze lepiej niż średnia w Europie: aż 65% uważa, że członkostwo w UE jest dla Polski dobrą rzeczą, a 84%, że Polska korzysta na członkostwie.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani tak skomentował wyniki badania: „Rezultat tego badania jest bardzo pozytywny i zachęcający. Pokazuje, że zaufanie do naszych instytucji i do naszej pracy rośnie i że zostawiamy kryzys ostatnich lat za nami. Oczywiście, poglądy różnią się w różnych krajach członkowskich. To powinno nas inspirować do zwiększenia wysiłków na rzecz rozwiązania problemów zgłaszanych przez Europejczyków. Natomiast Europejczycy widzą Unię jako kluczowego gracza, chroniącego ich przez terroryzmem, bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem. Dla nas, członków Parlamentu Europejskiego oznacza to jeszcze więcej, jeszcze cięższej pracy dla spełnienia oczekiwań i aspiracji ludzi. Wynik tych badań uznaje tez za mandat do zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu przyszłości Unii. To właśnie Parlament jest najlepszym miejscem do dyskusji o tym jak Unia powinna wyglądać, jakie cele powinna realizować, jaką władzę powinna mieć w swoich rękach.”

W porównaniu do badań z marca tego roku o 6 punktów procentowych (z 25% do 31%) wzrosła także liczba respondentów uważających, że „sprawy idą w dobrym kierunku”.

Polepszyło się także postrzeganie Parlamentu Europejskiego.  Średnio 33% w Unii (+ 8 pp. od marca 2017) i 38% badanych w Polsce ma pozytywny obraz Parlamentu. Negatywny obraz ma 21% badanych średnio w Unii (-7 pp. od marca 2017) i 15% w Polsce.

Europa chroni

Druga część badań Parlemeteru dotyczy oczekiwań Europejczyków wobec Unii. Za najważniejsze badani uznali ochronę przed terroryzmem, zażegnanie kryzysu imigracyjnego i poprawę sytuacji gospodarczej.

Ochrona przed terroryzmem okazała się priorytetem dla 58% badanych w całej Unii Europejskiej (54% w Polsce), walka z bezrobociem dla średnio 43% w Unii (36% w Polsce), zwalczanie ubóstwa – dla 42% w całej Unii (31% w Polsce). W Polsce na drugie miejsce najważniejszych problemów wysunęła się walka z niekontrolowana imigracją (39% badanych w Polsce), podczas gdy w Unii ta sprawa znalazła się średnio na 4. miejscu (35% badanych).

Te nastroje znalazły odzwierciedlenie w oczekiwaniach badanych wobec Parlamentu Europejskiego. Respondenci chcą, żeby PE zajął się walka z ubóstwem (41%), terroryzmem (41%) i bezrobociem (31%).

Badanie zostało przeprowadzone od 23 września do 2 października tego roku. Wzięło w nim udział 27.881 Europejczyków w wieku powyżej 15 lat ze wszystkich 28 państw członkowskich. Badanie przeprowadzono metodą „twarzą w twarz”.

 

(Na podstawie materiałów Biura Informacyjnego PE w Polsce)

Leave a Comment