Postdyplomacja

W cieniu afery dyplomatycznej, związanej z zawieszoną konsul honorową Marią Szonert-Biniendą, taki oto cytat:

W 1847 roku, gdy sytuacja była bardzo napięta, miał w chwili słabości powiedzieć do żony: „chciałbym umrzeć i nie widzieć nieszczęść, od których nic nas nie zdoła uchronić. Moja rola jest skończona; skończona jest rola ludzkiej mądrości. Zbliża się panowanie siły, świat jest zgubiony, bo pozbawione siły prawo będzie w obecnym świecie jedynie obiektem kpin (Wojciech Karpiński, Cień Metternicha, PIW 1982, s. 149).

Tak słowa te wypowiedział książę Klemens Lothar von Metternich. (ps)

Książę Klemens Lothar von Metternich (Fot. Wikipedia)

Leave a Comment