Oświadczenie zespołu Teatru Wybrzeże

Oświadczenie zostało odczytane po spektaklu na dużej scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku dnia 16.07.2017 r.

Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczęły się w Polsce masowe protesty przeciwko planowanej reformie polskiego systemu sądownictwa. Od rana zbierają się tłumy pod budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie, budynkami sądów okręgowych, apelacyjnych i rejonowych we wszystkich większych miastach. Ustawa, która 12.07.2017 roku przeszła przez sejm jest zamachem na niezawisłość polskich sądów. Ta ustawa skupia całą władzę nad polskim sądownictwem w rękach Ministra Sprawiedliwości. Oznacza to upolitycznienie sądownictwa i jest kolejnym przejawem antydemokratycznego kierunku, w jakim zmierza Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę o 2:30 w nocy, ustawa przeszła przez Senat bez jakichkolwiek poprawek. Czerwona linia została przekroczona.

My, zespół Teatru Wybrzeże, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań obecnego rządu, które podważają demokratyczny porządek, którego gwarantem jest Konstytucja. Wzywamy rząd do zaniechania tego planu reformy i Apelujemy do prezydenta Polski Andrzeja Dudy o zawetowanie wspomnianej ustawy.

Podpisano:

Dyrekcja i zespół Teatru Wybrzeże.
Adam Orzechowski, Dorota Kolak, Mirosław Baka, Joanna Kreft-Baka, Zbigniew Brzoza, Robert Ninkiewicz, Katarzyna Kaźmierczak, Adrian Krawczyk, Jarosław Tyrański, Katarzyna Z. Michalska, Jacek Labijak, Magdalena Boć, Piotr Witkowski, Jakub Mróz, Agata Bykowska, Marek Tynda, Grzegorz Otrębski, Krzysztof Matuszewski, Magdalena Gorzelańczyk, Krystyna Winiarska, Jerzy Kosiła Jr., Agnieszka Szczepaniak, Sylwia Góra-Weber, Ewa Jendrzejewska, Iwona Tynda, Mirosław Krawczyk, Natalia Krzeszowiec, Marcin Stryczek, Zbigniew Pydynowski, Grzegorz Kuś, Maria Mielnikow-Krawczyk, Agnieszka Poroszewska, Radosław Paczocha, Michał J. Kowalski, Dorota Androsz, Marcin Nenko, Magdalena Gajewska, Michał Kurkowski, Anna Serafin, Piotr Biedroń, Marcin Miodek, Michał Jaros, Katarzyna Dałek, Marta Herman, Justyna Bartoszewicz, Małgorzata Oracz, Leszek Bzdyl, Anna Kaszuba, Katarzyna Kodroń, Katarzyna Wołodźko.

Leave a Comment