Oda do Radości

Dziś, 25 marca, mija sześćdziesiąta rocznica podpisania tzw. Traktatów Rzymskich, będących fundamentem dzisiejszej Europy. Zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii „Starego Kontynentu”.

Stąd dziś, w ramach poetyckiego weekendu, przedstawiamy naszym Czytelnikom tekst „Ody do Radości”. Poemat powstał w listopadzie 1785. W latach 50. XX w. władze Republiki Federalnej Niemiec próbowały ustanowić „Odę do Radości” hymnem zachodnich Niemiec. Ostatecznie Niemcy pozostali przy „Das Lied der Deutschen”. Wersja instrumentalna ody została przyjęta jako hymn Unii Europejskiej.

Fryderyk Schiller
Echa Społeczne - ziemia, świat, planeta, gołąb, pokój
Fot. Pixabay

O, radości, iskro bogów,
Kwiecie Elizejskich pól,
Święta, na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi,
Złączy, co rozdzielił los,
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam, gdzie twój przemówi głos.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
Ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie,
W niej największy nieba krąg.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Bliska radość błyszczy nam.

Leave a Comment