Urodziny Hitlera

Obserwuję tę medialną orgię jaką wywołało bieganie kilku karków i kiboli po lesie z płonącą swastyką i wykrzykiwaniu haseł kwalifikujących do natychmiastowego przymusowego leczenia zamkniętego. Obawiam się jednak, że poza wielką ofensywą PO nic złego nie stanie się chłopcom o mentalności dzieci z Hitlerjugend a i krzyki posła Budki niewiele zmienią. Nie powstanie żadna komisja sejmowa, bo komisje sejmowe powstają jedynie przeciw PO, co najwyżej obchody urodzin Hitlera będą się odbywały w jeszcze większej głuszy a dostanie się do wewnątrz nazistowskich organizacji stanie się niemożliwe. Polscy naziści się uszczelnią i dalej będą robić swoje, nie przynosząc więcej kłopotów swoim protektorom i oczekując na odpowiedni czas.

Piotr Sobieski:

Niejaki Jaki, na pytanie Anity Werner w TVN24  o delegalizację organizacji „Duma i Nowoczesność” zaczął od przypomnienia, że to PO zliberalizowało sposób rejestracji stowarzyszeń tak, że organ rejestrowy nie może ingerować w treść statutu takiej organizacji, , a następnie oświadczył, że zwrócił się we wtorek do Prokuratora Krajowego z prośbą o podjęcie działań, których skutkiem będzie delegalizacja „Dumy i Nowoczesności”. Nie dziwi, że Jaki właśnie tak podszedł do sprawy, trudno bowiem powoływać się w tym momencie na Konstytucję, którą Jaki i jego ugrupowanie wielokrotnie łamało. Czyżby Art. 13 Konstytucji RP z 1997 r. nie pasował? To przypomnijmy:

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Fot. Facebook

Warto też znać Kodeks Karny: Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści.

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

Nie będzie rewizji procesów, w których sędziowie orzekali o tym, że swastyka to symbol szczęścia i niczemu nie przeszkadza. Nie zostanie uznane z akt nienawiści spalenie kukły Żyda. Nie będzie ani napiętnowane ani karane wyrzucanie z kościołów! Nie będzie kojarzone bicie osób o innym wyglądzie na ulicach polskich miast z narastającą falą nienawiści rasowej. Do Polski nie wjedzie żaden syryjski uchodźca a na manifestacjach narodowych nadal będą hasła antyislamskie.  Żaden Międlar czy Kowalski nie będą się źle czuli w towarzystwie Ziobry czy Jakiego, a ci dwaj ostatni nie podadzą się do dymisji, bo oni w końcu nic nie zrobili nie mówiąc o zapadnięciu się ze wstydu pod ziemię. Trzeba mieć wstyd. A do tego są przecież przeciw.

Ta fala będzie narastać. Być może to co wylazło i czego PiS nie jest już w stanie zmanipulować, to wierzchołek góry lodowej. Być może trzeba się na tą narastającą brunatną siłę przygotować.

Leave a Comment