Towarzystwo Dziennikarskie: Bronimy dziennikarzy Radia Rzeszów

W Polskim Radiu Rzeszów miało miejsce wydarzenie bez precedensu w historii polskich mediów. Prezes Radia, Przemysław Tejkowski, złożył donos do prokuratury na własną dziennikarkę. Grażyna Bochenek obraziła wg. niego Prezydenta Dudę ponieważ w prowadzonej na żywo audycji dopuściła na antenę głos słuchacza, który nazwał Prezydenta „figurantem”. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka została też ukarana naganą i odsunięta od prowadzenia programów. Dwudziestu jeden (na 32 pracujących w redakcji) dziennikarzy Radia Rzeszów zaprotestowało przeciwko represjom wobec ich koleżanki, tłumieniu wolności słowa i niezależności dziennikarskiej. W czasie trwającej od 3 lat politycznej czystki mediów publicznych…

Czytaj dalej

List Towarzystwa dziennikarskiego [polish][english]

Towarzystwo Dziennikarskie zwraca się za pośrednictwem listu otwartego do stowarzyszeń dziennikarskich i wszelkich organizacji broniących wolności mediów. Treść listu prezentujemy w sąsiedniej zakładce. Do Światowej i Europejskiej Federacji Dziennikarskich, Reporterów bez Granic i innych organizacji broniących wolności mediów Koleżanki i Koledzy, W ostatnich dniach jesteśmy w Polsce świadkami potężnego ataku władz państwowych i rządzącej partii na niezależne media. Dochodzi do zastraszania i nękania dziennikarzy wielu redakcji przez służby, policję, prokuraturę i kluczowe instytucje publiczne. Media ujawniające ważne problemy społeczne (neonazizm), patologie czy przestępczość dotykającą instytucje państwa (przekroczenie uprawnień, korupcja, nepotyzm) doświadczają różnego rodzaju…

Czytaj dalej

To nie nasi niemieccy koledzy kłamią, ale Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Związek Niemieckich Dziennikarzy broni wolności słowa w Europie – pisze Seweryn Blumsztajn. Koledzy, Zjazd Delegatów SDP przyjął 19 listopada uchwałę potępiającą rezolucję Związku Dziennikarzy Niemieckich, w której zwracają oni uwagę na zagrożenia wolności prasy w Polsce. Nie chcemy, żeby Wasza uchwała była jedynym głosem dziennikarzy polskich w tej sprawie. Uważamy bowiem, że to nie nasi niemieccy koledzy kłamią – jak piszecie – ale Wy. W rezolucji o wolności mediów w Europie Wschodniej niemieccy dziennikarze piszą m.in. o Polsce, że polityka rządu zamieniła publiczne media w rozgłośnię rządową, i doszło do…

Czytaj dalej