Ryszard Czarnecki nie jest już wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Kadencja Ryszarda Czarneckiego jako wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego została wygaszona na podstawie artykułu 21 Regulaminu PE, mówiącego o „poważnym uchybieniu”.

Ryszard Czarnecki (Fot. Serwis Prasowy EP)

Ryszard Czarnecki (EKR, Polska) został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego w następstwie „poważnego uchybienia” polegającego na tym, że znieważył posłankę Różę Thun (EPL, Polska) porównując ją w wypowiedzi publicznej do „szmalcownika”.

Przyjęcie wniosku o odwołanie, złożonego przez Konferencję Przewodniczących (organ Parlamentu skupiający Prezydium oraz szefów klubów parlamentarnych), wymagało większości dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu (Artykuł 21 Regulaminu Parlamentu).

Wniosek poparło 447 posłów, 196 było przeciw.

Teraz Parlament będzie musiał wybrać nowego wiceprzewodniczącego zgodnie z artykułami 17 i 20 Regulaminu (w Parlamencie Europejskim jest 14 wiceprzewodniczących).

Ryszard Czarnecki, choć pozostaje posłem do Parlamentu Europejskiego, nie będzie już pełnił funkcji wiceprzewodniczącego ani członka Prezydium (organ ustalający zasady pracy Parlamentu, w skład którego wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący). Oznacza to między innymi, że nie będzie już mógł reprezentować Parlamentu w imieniu jego przewodniczącego ani przewodniczyć obradom plenarnym.

 

[Na podstawie Komunikatu prasowego Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego, Posiedzenie Plenarne, Strasburg 7.02.108]

 

Leave a Comment