Powstanie Warszawskie. Dzień pięćdziesiąty dziewiąty – 28 września 1944 (czwartek)

Agnieszka Rusocka-Malinowska

Walka Zbrojna

Po upadku Mokotowa Niemcom do pacyfikacji zostały jeszcze dwie, odizolowane od siebie dzielnice: Żoliborz i Śródmieście. Gen. von dem Bach nakazał generalne natarcie na Żoliborz. Do obrony dzielnicy stanęło ok. 2 tys. zmęczonych żołnierzy AK przeciwko 8 tys. doskonale uzbrojonego wojska wspieranego przez dywizje pancerne, artylerię i lotnictwo. Upadek Powstania na Żoliborzu był kwestią godzin.

Walki toczyły się również w Śródmieściu, chociaż na nieco mniejszą skalę.

Działalność dyplomatyczna

Echa Społeczne - bór-von dem bach
Od lewj: gen. „Bór”, tłumacz kpt. „Sas” (A. Korczyński), gen. von dem Bach; 1944 r.; źródło: info-pc.home.pl

Przed południem doszło do spotkania oficerów KG AK – ppłk „Zyndrama” i por. „Sasa” (w charakterze tłumacza)  z SS-Obergruppenführerem von dem Bachem. Podczas rozmów zwierzchnik sił niemieckich w Warszawie przedstawił postulaty w sprawie kapitulacji, praw kombatanckich i ewakuacji ludności. Po zakończeniu rozmów von dem Bach rozkazał rozpoczęcie natarć na wszystkich odcinkach aby ostatecznie złamać opór Polaków.

O godz. 19:00 rozpoczęła się trzygodzinna konferencja z udziałem oficerów KG AK i Delegata Rządu na Kraj, na której omówiono niemieckie propozycje. Komendant Główny AK gen. „Bór” uznał, że należy kontynuować rozmowy z Niemcami.

Ze świata

W Izbie Gmin brytyjski konserwatysta Archibald Southby odniósł się do stanowiska rządu Wielkiej Brytanii do Powstania Warszawskiego:

„29 sierpnia lotnicy RAF-u dokonali przelotu 2000 mil w złych warunkach atmosferycznych (…), by dopomóc armii rosyjskiej przez bombardowanie portów bałtyckich: Szczecina i Królewca.

Operacja ta kosztowała nas 41 maszyn.

Jeśli mogliśmy to zrobić, by pomóc naszym rosyjskim sprzymierzeńcom, na pewno mogli oni znaleźć trochę samolotów, które mogły przynieść pomoc Warszawie, pokonując nieskończenie krótszą odległość.”

Leave a Comment