Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty ósmy – 17 września 1944 (niedziela)

Agnieszka Rusocka-Malinowska

Walka zbrojna

Trwały walki o przyczółki nad Wisłą. Główne siły niemieckie skoncentrowane były na przyczółkach czerniakowskich. Stąd decyzja o zawieszeniu walk na Żoliborzu i Mokotowie. Te dzielnice pozostawały „tylko” pod silnym ostrzałem artyleryjskim. Pogarszała się natomiast sytuacja na Czerniakowie. Gen.”Bór” w jednym z meldunków napisał: „Czerniaków podobny jest już do Starówki”.

Echa Społeczne - syrenka_1944_na_solcu
Pomnik Syrenki na Solcu; Warszawa, 1944 r.

Nocą (17/18 września) z Pragi ruszył skierowany na Żoliborz desant 1. Armii Wojska Polskiego. Przy­stąpiono również do forso­wania Wisły. Do przyczółka udało się dotrzeć dwóm kompaniom i części 3 batalionu 6 pułku piechoty. Tam oddziały poniosły duże straty. Nie udało im się połączyć z oddziałami AK ppłk. Mieczysława Niedzielskiego, ps. „Żywiciel”.

Pomimo, że Powstańcy zaciekle bronili lewobrzeżnego nadwiśla, mimo wsparcia artyleryj­skiego i lotniczego z pra­wego brzegu, sytuacja na przy­czółkach i tak była krytyczna. Na miejscu okazało się, że żołnierze uzbrojeni w lekką broń, nie byli w stanie podjąć skutecznej walki z niemieckimi czołgami.

Działalność informacyjna

Generał „Bór” wysłał w depeszy zaproponował dowódcy ZSRR polskiego pochodzenia Konstantemu Rokossowskiemu nawiązanie bezpośredniej łączności telefonicznej. Komorowski nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Leave a Comment