Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty – 9 września 1944 (sobota)

Agnieszka Rusocka-Malinowska

Walka zbrojna

Walki toczyły się na terenach Śródmieścia i Czerniakowa od 8.00. Dzielnice ostrzeliwane były ogniem artyleryjskim, z moździerzy, miotaczy ognia i granatników. Jedyną drogą łączącą Czerniaków ze Śródmieściem była ulica Książęca. Teren ten pozostawał pod kontrolą czerniakowskich oddziałów „Radosława” i „Kryski”.

Heinz Reinefarth w depeszy do Himmlera porównał walki w Warszawie do walk o Stalingrad.

Działalność dyplomatyczna, informacyjna, kulturalna

Dowództwo AK uznało sytuację za beznadziejną. Gen. „Bór” zgodził się na rozpoczęcie pertraktacji odnośnie ewakuacji ludności cywilnej z miasta. Przeprowadzenie negocjacji powierzono przedstawicielom Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas rozmów pojawiła się kwestia kapitulacji Warszawy, którą gen. „Bór” również rozważał.

Echa Społeczne - wysiedeńcy
Ludność cywilna opuszczająca Warszawę; wrzesień 1944; fot: SS-PK-Moschner

W godz. 6.00 – 8.00 nastąpiła kolejna cisza ogniowa w celu umożliwienia ewakuacji. W ciągu dwóch dni (8 i 9 września) miasto opuściło 8 tys. osób.

Ukazał się rugi numer pisma dla dzieci pt. „Dzieci Mokotowa”. Gazetka redagowana była ręcznie i brały w tym udział również najmłodsi.

Powstał wiersz „Zośka” Donata Czerewacza.

Ze świata

Londyńskie media opublikowały przypomniały o ostrzeżeniu Niemców przez rząd brytyjski w sprawie traktowania wziętych do niewoli żołnierzy powstańczych z 30 sierpnia 1944 roku:

„Rząd brytyjski zrobi wszystko co leży w jego mocy, by zapewnić, że odpowiedzialni za to (łamanie praw wojennych), niezależnie kim są, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swe zbrodnie.”

Leave a Comment