PE wzywa do przeprowadzenia własnego śledztwa w sprawie zabójstwa Jana Kuciaka

W środę 14 marca w Strasburgu odbyła się debata plenarna zorganizowana, w reakcji na zabójstwo słowackiego dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírowej. Posłowie wezwali do przeprowadzenia niezależnego, międzynarodowego i drobiazgowego dochodzenia, które doprowadziłoby sprawców przed sąd. Wezwali również do poprawy przepisów zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym tak, aby zapewnić w wyższym niż dotychczas stopniu bezpieczeństwo dziennikarzom, blogerom i informatorom.

Sylvie Guillaume, wiceprzewodnicząca parlamentu europejskiego podczas debaty plenarnej w sprawie zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírowej. Fot. Marc DOSSMANN/ © European Union 2018 – Source : EP

Podczas debaty posłowie odnieśli się do doniesień Jána Kuciaka na temat podejrzeń niewłaściwego wykorzystania funduszy UE na Słowacji oraz potencjalnych powiązań między zorganizowanymi grupami przestępczymi a słowackimi politykami. Chodzi głównie o ustalenia, które dziennikarz zawarł w swoim ostatnim, opublikowanym pośmiertnie artykule. Posłowie chcą w tej sprawie dogłębnego dochodzenia z udziałem OLAFu (urząd UE ds. zwalczania nadużyć finansowych). Zaapelowali do Komisji Europejskiej o wznowienie publikowania rocznych sprawozdań UE na temat zwalczania korupcji w państwach członkowskich.

W dniach 8-9 marca na Słowacji przebywała specjalna sześcioosobowa delegacja Parlamentu Europejskiego, której obserwacje będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych obrad w sprawie zabójstwa Kuciaka i Kušnírowej. Podsumowaniem debaty będzie rezolucja, która zostanie poddana pod głosowanie na kolejnej sesji plenarnej w Strasburgu w dniach 16-19 kwietnia.

Parlament uczcił pamięć Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej minutą ciszy na sesji plenarnej 28 lutego. Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani zdecydowanie potępił morderstwa. Zaapelował o gwarancje wolności prasy i wezwał władze słowackie do ujawnienia prawdy.

Na podst. Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego Redakcja

Leave a Comment