Parlament wzywa państwa UE do szybszej relokacji uchodźców, szczególnie dzieci

Państwa UE muszą wypełnić swoje zobowiązania przyjęcia osób poszukujących azylu, z Grecji i Włoch, dając pierwszeństwo nieletnim bez opieki, powiedzieli posłowie w czwartek.

  • Finlandia i Malta to jedyne państwa bliskie wywiązania się ze swoich zobowiązań
  • Komisja Europejska powinna rozważyć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom
  • Mechanizm relokacji powinien być w użyciu dopóki nie nastąpi reforma dublińskiego systemu przyznawania azylu

Posłowie potępiają sytuację, w której mimo że państwa członkowskie UE zobowiązały się do przeniesienia 160 000 uchodźców z Włoch oraz Grecji do września 2017 roku, dotychczas tylko około 18 000 osób zostało faktycznie przeniesionych, czyli nieco ponad 11% całości (18 770 osób do 16 maja). Zawiedzeni są brakiem solidarności oraz podziału odpowiedzialności.

W rezolucji popartej 398 głosami, przy 134 głosach przeciw i 41 wstrzymujących się od głosu, Parlament wzywa państwa członkowskie UE do wywiązania się z przyjętych zobowiązań oraz do priorytetowej relokacji dzieci podróżujących samotnie oraz innych aplikantów wymagających szczególnej opieki. Posłowie wskazują na fakt, że jedynie jedna osoba nieletnia podróżująca bez opieki została, jak dotąd, przeniesiona.

Posłowie krytykują „niezwykle dyskryminujące preferencje, takie jak przyjmowanie jedynie samotnych matek lub odmowa azylu osobom o konkretnej narodowości, jak Erytrejczycy oraz używanie bardzo szerokiej kontroli bezpieczeństwa” stosowane przez państwa członkowskie.

Większość państw nie wypełniła deklarowanych kwot, cztery stosują bardzo limitowana relokację , a dwa wciąż nie partycypują.

Parlament wyraźnie oświadczył, że nawet jeśli państwa UE nie wypełnią kwot do września, powinny w dalszym ciągu przenosić osoby, co do których zdecydowano, że należy mi się azyl. Posłowie proponują również przedłużenie działania mechanizmu relokacji dopóki nie nastąpi reforma dublińskiego systemu przyznawania azylu.

Istotne fakty

Zgodnie z dwiema decyzjami, podjętymi we wrześniu 2015 roku przez Radę, 160 000 osób poszukujących azylu, posiadających znaczne szanse na przyznanie im statusu uchodźcy, powinno zostać przeniesionych, do września 2017 roku, z Włoch oraz Grecji, do innych państw członkowskich, które rozpatrzą ich wnioski.

W kolejnej decyzji przyjętej przez Radę, we wrześniu 2016 roku, której sprzeciwiał się Parlament Europejski, państwa członkowskie zgodziły się, że 54 000 ze 160 000 miejsc, może zostać użytych na przyjęcie uchodźców syryjskich z Turcji , w ramach umowy migracyjnej UE-Turcja, a nie uchodźców z Włoch lub Grecji.

Zgodnie z danymi Biura Komisarza ONZ ds. Uchodźców, około 50 000 osób poszukujących azylu wciąż tkwi w Grecji, podczas gdy we Włoszech, w 2016 roku, padł nowy rekord – 181 436 nowych przybyszów.

(Na podst. materiałów prasowych PE)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *