Oświadczenie rzecznik prasowej KORD I i II po spotkaniu 5 stycznia 2019 w Warszawie

KORD to TY! – oświadczenie rzecznika KORD

 
KONGRES OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH·NIEDZIELA, 6 STYCZNIA 2019

 My, Uczestnicy Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych zebrani w Warszawie w dniu 5 stycznia 2019 roku, roku setnej rocznicy przyjścia na świat Marka Edelmana, postanawiamy ogłosić rok 2019 rokiem Marka Edelmana.

 
Wzywamy wszystkie środowiska obywatelskie działające w całym kraju i lokalnie do demonstracji przywiązania i wdzięczności za życie Marka Edelmana – bohatera polskiego i żydowskiego, człowieka wiernego zawsze ideałom wolności i szacunku dla każdego człowieka. Ideałom, którei nas połączyły.
 
§ 2.
 
Uchwała została przyjęta przez aklamację.Nikomu, kto chce działać, KORD nie może przeszkodzić, a wszystko, co KORD zrobił do tej pory, tylko może mu pomóc – tak należy odczytać to, co stało się do momentu zakończenia II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.
 

Szanowni,

 za nami drugie już spotkanie w realu, a także wiele miesięcy pracy platformy KORD, która połączyła ponad 80 podmiotów formalnych i nieformalnych. Plonem sobotnich obrad w Warszawie była deklaracja grup, co do dalszego kierunku działań i opracowanie propozycji dotyczących przyszłej Polski. Pokazujemy w Manifeście, który uchwaliliśmy w Warszawie, o jaką Polskę i o jaką demokrację nam chodzi. Manifest obejmujący ogromny obszar tematyczny, jest na tyle niedoskonały jak niedoskonała jest demokracja, i na tyle doskonały, jak tylko mógł być biorąc pod uwagę krótki czas jego przygotowywania. Działaliśmy pod ogromny naciskiem oczekiwań wielu osób i zakładaliśmy, że każdy do KORD podchodzi z czystymi intencjami.
 
Warto przypomnieć, że do grupy programowej przed II KORD zgłosili się wolontariusze, a na kongres 5 stycznia – chętni. Jako organizatorzy nie prowadziliśmy ograniczeń ani selekcji, jedynym ograniczeniem była pojemność sali na KORD. Każdy kto chciał głosować, mógł to zrobić. Wychodzenie z sali przed zakończeniem obrad czy wstrzymywanie się od głosu było także formą dyskusji, dlatego tylko sobie samym możemy gratulować sukcesu lub martwić się klęską obrad.
 
Jeszcze przed obradami, w krótkim czasie zebraliśmy głosy obywateli i udostępniliśmy go po opracowaniu przez grupę programową pod obrady do dyskusji. I dopiero wtedy po jakże burzliwej debacie, przyjęliśmy Manifest. On sam nie jest skończonym dziełem i dlatego kolejne obrady KORD mogą go uzupełnić i zmienić.
 
Tak należy odczytywać wszystkie uchwały KORD – to my mamy je wypełnić treścią, nawet (albo zwłaszcza) jeśli teraz nie jesteśmy do końca zadowoleni, albo czujemy niedosyt.
 
Ogromnym aplauzem przyjęto Program dla Wymiaru Sprawiedliwości przedstawiony przez Waldemara Żurka – trafił już do grup, które będą go propagować. Cenne były wystąpienia dotyczące rozdziału na linii Kościół/państwo (Bożena Przyłuska) oraz praw kobiet (Marta Lempart i Klementyna Suchanow) – część grup zadeklarowała położenie większego nacisku na przedstawienie tych żądań.
 
Wielu z nas, uliczników, oczekiwało na konkrety dające wsparcie w naszych ulicznych działaniach, dlatego pojawiło się kilka punktów dotyczących realnej pomocy. Do projektu “Wygrać Wybory”, który przedstawiła Zofia Sanejko, już na sali zgłosiło się wiele osób (zostanie on zaprezentowany także na stronie KORD). W dyskusji zaprezentowały się nowe grupy, których nie było na poprzednim spotkaniu; wymieniono się doświadczeniami i materiałami. Poparcie uzyskał projekt przygotowania Kongresu Mediów Obywatelskich (marzec 2019), stanowiącego cenną pomoc dla istniejących mediów drugiego obiegu prowadzonych przez członków grup.
 
Zgodnie z Waszymi sugestiami nadal będzie rozwijany projekt wzajemnej komunikacji pomiędzy grupami i w tym celu o moduł komunikacyjny, bazę pomysłów wydarzeń i projektów będzie rozwijany przez Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji kalendarz KORD (http://kalendarz.kord.org.pl/) powstający na bazie kalendarza kierowanego przeze mnie portalu SKWER WOLNOŚCI. To kolejne wspólne działanie!
 
Zgłoszono i przegłosowano uchwały: dotyczącą solidarności z protestującymi obywatelami Węgier (po obradach część uczestników udała się pod ambasadę Węgier) oraz o Roku Edelmana, który jako ruchy obywatelskie powinniśmy wcielić w życie zwłaszcza wobec obojętności pisowskich władz wobec tak ważnych dla Polski rocznic (w 2019 roku przypada 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim).
Oryginał uchwały Henryka Wujca ws. roku Marka Edelmana
Uczestnicy KORD II postanowili organizować kolejne spotkania – najbliższe odbędzie się 19 stycznia.
 
Z treścią uchwał i innymi dokumentami będzie można zapoznać się na stronie https://kord.org.pl/, a z dyskusją oraz wystąpieniami – w relacjach Video-KOD i Włodek Ciejka TV.
 
Docierają do nas informacje, które cieszą, że po Kongresie spotkali się przedstawiciele grup, aby bardziej szczegółowo omówić współpracę nad bieżącymi projektami. Jako organizatorzy czujemy satysfakcję, że dla Was KORD jeszcze trwa.
 
– To my jesteśmy KORD – mówił jego pomysłodawca, bardzo aktywny „ulicznik”, Robert Arizona Hojda, który zapalił nas do tego projektu. Tak jak on, wiemy, że działania na ulicy są najtrudniejsze. Dlatego żadne obrady nie zstąpią wysiłku ludzi, dla których KORD stał się platformą do kontaktów z innymi i taki KORD, jako organizatorzy, będziemy rozwijać.
 
KORD to TY, dlatego ilustracją do tego podsumowania jest zdjęcie Hani, która była w grupie wolontariuszy organizującej sobotnie spotkanie, ale co tydzień pojawia się na proteście przed Pałacem Prezydenckim. Dla takich ludzi, jak Hania, dla opozycji działającej na ulicy, nie wolno nam zaprzepaścić tego, co udało nam się do tej pory przygotować!
 
Każdą inicjatywę obywatelską należy doceniać, bo w ten sposób rodzi się dojrzała demokracja, a te niedoskonałe – wspierać – stąd nadal potrzeba łączenia rozproszonych i to czujemy, że udało nam się! Jako rzecznik KORD, a także w imieniu innych grup roboczych w tym programowej, które zakończyły już swoją misję, chcę podziękować każdemu. Naprawdę każdemu należą się ogromne podziękowania za wszystko, co zrobił, aby KORD realnie pomagał.
 
Liczymy, że dorobek KORD będziecie rozwijać. Dla nas najważniejsze są nici, którymi Was powiązaliśmy, a słowa Zbigniewa Bujaka, które padły na zakończenie obrad(„My w Solidarności, żeby przygotować takie spotkanie, poświęciliśmy kilka miesięcy, żeby uchwalić naszą uchwałę programową (a wasza dorównuje jej jakością merytoryczną i zawartością programową) obradowaliśmy kilkanaście dni. Wy przygotowaliście ten zjazd w kilka tygodni, a uchwały ustanowiliście w kilka godzin – i to powód do dumy. Ja podpisuję się pod tym aktem konfederacji!”) traktujemy jako posumowanie działań oraz memento na przyszłość.
 
 
Katarzyna Wyszomierska, rzecznik prasowy KORD I i II

Leave a Comment