List otwarty do władz Warszawy

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciw odbieraniu Fundacji Prasowej dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej dzierżawionego przez nią lokalu w Warszawie.

Od 27 lat w kamienicy na Nowym Świecie 58 działa jeden z najwspanialszych obywatelskich pomysłów – Fundacja Prasowa dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej założona przez wielką postać polskiego dziennikarstwa Stefana Bratkowskiego. Dzięki temu w tym centrum stolicy Polski od lat toczą się wielkie debaty obywatelskie i dyskusje Centrum Edukacji Społecznej – spadkobiercy legendarnego Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, ale swoje miejsce znaleźli tam też wykluczani zewsząd ludzie niepełnosprawni.

To tam od lat można było słuchać na otwartych spotkaniach i dyskutować z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki, kultury, sztuki czy polityki, jak m.in.: Bogumiła Berdychowska, Bogdan Borusewicz, Wojciech Burszta, Włodzimierz Cimoszewicz, Janusz Czapiński, Ludwik Dorn, Andrzej Friszke, Maciej Gdula, Bogdan Góralczyk, Jerzy Hausner, Wiktor Jerofiejew, Michał Komar, Paweł Kowal, Ireneusz Krzemiński, Roman Kuźniar, Andrzej Leder, Tomasz Łubieński, Ewa Łętowska, Radosław Markowski, Marcin Matczak, Karol Modzelewski, Grzegorz Motyka, Stanisław Obirek, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Marek Prawda, Adam Rotfeld, Ryszard Schnepf, Aleksander i Eugeniusz Smolarowie, Leszek Szaruga, Piotr Tyma, Andrzej Wielowieyski, Henryk Wujec, Iwan Wyrypajew.

W tym samym miejscu działa również fundacja „Też chcemy być” i założona przez nią spółdzielnia socjalna i Klubokawiarnia Pożyteczna, której pracownikami (a zarazem pełnoprawnymi członkami spółdzielni) są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tu też funkcjonuje Akademia Umiejętności – jedyna w Polsce szkoła wyższa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, pozwalająca im po ukończeniu edukacji na wszystkich szczeblach szkolnictwa specjalnego uczyć się dalej: angielskiego, odbioru mediów, historii i języka polskiego, stylizacji i fotografii, tańca, teatru, uczestniczyć w warsztatach psychologicznych, muzykoterapii i zajęciach plastycznych.

Tej wspaniałej, różnorodnej działalności chce położyć kres miasto stołeczne Warszawa, które od listopada 2017 roku przez wiele miesięcy nie odpowiadało na kolejne pisma z fundacji o przedłużenie dzierżawy, a obecnie przysłało jej żądanie wyprowadzki w ciągu miesiąca.

Dlatego stanowczo apelujemy do władz Warszawy, jako administrujących nieruchomością, i do wojewody mazowieckiego, jako jej właściciela, o decyzję pozwalającą na kontynuowanie wspomnianej wspaniałej obywatelskiej działalności. Gdyby miało stać się inaczej, byłoby to ponurym sposobem uczczenia 100-lecia polskiej niepodległości.

Jerzy Baczyński

Bogdan de Barbaro

Bogdan Białek

Anna Bikont

Elżbieta Bińczycka

Seweryn Blumsztajn

Krzysztof Bobiński

Jerzy Borowczak

Piotr Cywiński

Kamil Dąbrowa

Andrzej Dudziński

Magda Dygat

Andrzej Dysiński

Andrzej Friszke

Tadeusz Gadacz

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Konstanty Gebert

Mikołaj Grynberg

Agnieszka Holland

Ewa Ivanova

Krystyna Janda

Ludwik Janion

Stanisław Jędrzejewski

Andrzej Jonas

Kuba Karyś

Renata Kim

Lena Kolarska-Bobińska

Maja Komorowska

Joanna Kos-Krauze

Marek Kossakowski

Andrzej Krajewski

Henryka Krzywonos-Strycharska

Danuta Kuroń

Jolanta Kurska

Anna Kwiatkowska

Jacek Leociak

Magdalena Łazarkiewicz

Wojciech Maziarski

Paweł Moskalewicz

Piotr Mucharski

Stefan Niesiołowski

Zbigniew Nosowski

Maria Nurowska

Rafał Olbiński

Janusz Onyszkiewicz

Jan Ordyński

Maja Ostaszewska

Katarzyna Pilarska

Piotr Rachtan

Jacek Rakowiecki

Grzegorz Rzeczkowski

Elżbieta Sawicka

Monika Sieradzka

Krzysztof Skiba

Michał Szczerba

Jarosław J. Szczepański

Konrad Szołajski

Ewa Szprynger

Marcin Święcicki

Joanna Tokarska-Bakir

Barbara Toruńczyk

Agata Tuszyńska

Adam Wajrak

Ewa Wanat

Robert Walenciak

Jarosław Wałęsa

Andrzej Wielowieyski

Janusz Wiertel

Paweł Wimmer

Adam Zagajewski

Grzegorz Zariczny

Jacek Żakowski

Leave a Comment