Import tekstyliów. Wyzysk!

Czy zaglądając do szafy zastanawiasz się, jakim kosztem zostały wyprodukowane Twoje ubrania? Parlament Europejski chce aby europejskie firmy, posiadające zakłady produkcyjne w krajach poza UE, gwarantowały w nich przestrzeganie międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka i prawa pracy.

Potrzebne są przepisy Unii Europejskiej, zobowiązujące dostawców tekstyliów i odzieży do poszanowania praw pracowników, mówią posłowie do Parlamentu Europejskiego w rezolucji przyjętej w czwartek (27 kwietnia).

Wielu pracowników przemysłu tekstylnego cierpi przez zbyt długie godziny pracy, niskie zarobki, niepewność, przemoc i niebezpieczne warunki © AP Images / European Union-EP
Wielu pracowników przemysłu tekstylnego cierpi przez zbyt długie godziny pracy, niskie zarobki, niepewność, przemoc i niebezpieczne warunki © AP Images / European Union-EP

Pracownicy firm produkujących tekstylia na całym świecie, to głównie młode kobiety i dzieci. Cierpią z powodu długich godzin pracy, niskich zarobków, niepewności, przemocy i niebezpiecznych warunków. Te praktyki godzą nie tylko w prawa człowieka ale również szkodzą przemysłowi UE, ponieważ skutkują dumpingiem socjalnym.

W celu popchnięcia „sztandarowej inicjatywy”, mającej na celu zapobieganie tragediom, takim jak w fabryce Rana Plaza w Bangladeszu w kwietniu 2013 r., posłowie do PE sugerują szereg działań:

Obowiązki związane z należytą starannością: Komisja Europejska powinna przedstawić wiążący wniosek legislacyjny, dotyczący opartego na wytycznych OECD systemu należytej staranności*. Wytyczne obejmowałyby cały łańcuch dostaw.

Warunki preferencji handlowych: UE powinna gwarantować, że kraje partnerskie, eksportujące tkaniny włókiennicze, spełniają wytyczne OECD. Jednocześnie państwa członkowskie powinny kłaść szczególny nacisk na przestrzeganie praw pracowniczych w krajach partnerskich.

Etykiety odzieżowe: „społeczny wpływ produkcji” widoczny na ubraniach, może przyczynić się do trwałej zmiany.

Modele wzorcowe: instytucje UE powinny stanowić dobry przykład w zakresie zamówień publicznych na wyroby włókiennicze.

Nie możemy zamykać oczu na fakt, że nasze ubrania są wytwarzane kosztem ogromnego ludzkiego cierpienia. Tylko wiążące przepisy mogłyby zagwarantować, że produkty sprzedawane na rynkach europejskich nie naruszają godności i praw milionów pracowników. UE ma środki do działania i prosimy o to Komisję. – powiedziała sprawozdawczyni Lola Sánchez Caldentey (GUE / NGL, ES).

Uchwała została podjęta 505 głosami przeciw 49, przy 57 wstrzymujących się.

Według Światowej Organizacji Handlu, ponad 70% unijnych wyrobów włókienniczych i odzieży pochodzi z Azji, głównie z Chin, Bangladeszu, Indii, Wietnamu, Kambodży i Indonezji. Większość kupujących to globalne marki, które poszukują niskich cen i ścisłych harmonogramów produkcji. Spełnienie tych warunków jest zwykle związane z naruszeniem przepisów pracy, a konsekwencje dotyczą pracowników fabryk. Po tragedii w Rana Plaza, gdzie w wyniku zawalenia budynku fabryki w Dhaka w Bangladeszu, zmarło ponad 1.100 osób, Komisja UE obiecała przedstawić inicjatywę przewodnią UE, ale do tej pory tego nie uczyniła. Parlament chce zachęcić Komisję do sporządzenia niniejszego pakietu propozycji.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna.

 

* Po tragedii w fabryce Rana Plaza w 2013 roku, OECD opracował wytyczne w zakresie zapewnienia należytej staranności w zakresie łańcuchów dostaw w sektorze odzieży i obuwia. Niniejsze wytyczne, opracowane w wyniku intensywnego procesu wielostronnego, wspierają powszechne zrozumienie konieczności przestrzegania należytej staranności i odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw w tym sektorze.

(Na podst. materiałów prasowych PE)

Leave a Comment