Delegacja Komisji Ochrony Środowiska PE w Polsce

Delegacja Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego odwiedzi Polskę w dniach 18-20 września. Posłowie do PE spotkają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przemysłu, związków zawodowych, rządu, w tym z przedstawicielami ministerstwa ochrony środowiska.

Rozmowy mają dotyczyć spraw związanych z ochroną klimatu, energetyką, wykorzystaniem węgla i energii odnawialnej oraz ochroną środowiska naturalnego.

Główną przyczyną przyjazdu Komisji do Polski jest wycinka chronionych zasobów leśnych w Puszczy Białowieskiej. 27 lipca br. Trybunał Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki Puszczy. Szyszko nie wykonał tej decyzji, w związku z czym, w połowie września Komisja Europejska przesłała do Trybunału wniosek o nałożenie kary. Jak informują RMF FM i Polska Agencja Prasowa, wysokość tej kary nie jest znana, jednak ma mieć ona charakter odstraszający i proporcjonalny do wagi naruszenia unijnego prawa. Jest to działanie w oparciu o art. 279 unijnego traktatu: „W sprawach, które rozpatruje, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może zarządzić niezbędne środki tymczasowe”.

Szef delegacji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego powiedział:

To będzie doskonała okazja, by podczas spotkań z przedstawicielami rządu, organizacji pozarządowych, przemysłu i związków zawodowych zdobyć informacje na temat rozwoju polskiej energetyki i stanu ochrony środowiska.

Na podst. materiałów prasowych PE (ps)

Leave a Comment