Copyrights

 1. Właścicielem domen echaspoleczne.pl i echaspołeczne.pl jest Czasopismo Echa społeczne z siedzibą w Raciążku, woj. kujawsko-pomorskie, zwane dalej Redakcją
 2. Treści wraz z oprogramowaniem znajdujące się w wyżej wymienionych domenach są nierozłączne i są zwane dalej Serwisem Internetowym.
 3. Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie Internetowym podlegają ochronie praw autorskich a Redakcja oświadcza, iż posiada do nich pełnię praw, przy czym część z nich a w szczególności oprogramowanie, grafiki, zdjęcia i artykuły oznaczone osobno w treści imieniem i nazwiskiem autora Redakcja pozyskała na zasadzie licencji. Osobiste prawa autorskie, a w niektórych przypadkach także i prawa majątkowe, do tak oznaczonych materiałach pozostają przy ich twórcach.
 4. Redakcja w celu zapewnienia różnorodności i wysokiej jakości materiałów opiera się w pewnej części na twórczości osób trzecich zwanych dalej Współpracownikami.
 5. Współpracownik publikujący treść w Serwisie Internetowym choć jest jej autorem, udziela Redakcji pełnej, choć niewyłącznej licencji na publikowaną treść z prawem do udzielania sublicencji. Licencji wspomnianej w zdaniu poprzednim Współpracownik udziela na okres lat 10 (dziesięciu). Zakres licencji obejmuje także zgodę na publikację materiałów w innych formach niż elektroniczna, a w szczególności w formie drukowanej, audycji radiowej lub telewizyjnej.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia treści nadesłanej przez Współpracownika, a także modyfikacji lub usunięcia już umieszczonej w Serwisie Internetowym bez podania przyczyny.
 7. Kopiowanie oraz wydruk materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych w ramach dozwolonego użytku osobistego lub prawa cytatu. Dopuszcza się użycie niekomercyjne, jednak wszystkie treści pochodzące z Serwisu Internetowego muszą być opatrzone wyraźną informacją o swoim pochodzeniu.
 8. Za wyraźną informację rozumie się hiperłącze do materiału źródłowego lub strony głównej Serwisu Internetowego, a w przypadku formy drukowanej, adresu domeny internetowej Redakcji zamieszczonej na lub bezpośrednio nad/pod materiałem czcionką nie mniejszą niż 8 punktów drukarskich.
 9. Jakiekolwiek inne użycie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione, o ile licencje osób trzecich nie stanowią inaczej.
 10. Redakcja nie odpowiada za treści umieszczone na witrynach, do których odnośniki (hiperłącza) zostały umieszczone w niniejszym Serwisie Internetowym.
 11. Wszystkie nazwy technologii, firm, oprogramowania oraz inne zastrzeżone nazwy lub znaki handlowe użyte w naszym Serwisie Internetowym i publikowanych materiałach są własnością ich indywidualnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.