List Towarzystwa dziennikarskiego [polish][english]

Towarzystwo Dziennikarskie zwraca się za pośrednictwem listu otwartego do stowarzyszeń dziennikarskich i wszelkich organizacji broniących wolności mediów. Treść listu prezentujemy w sąsiedniej zakładce. Do Światowej i Europejskiej Federacji Dziennikarskich, Reporterów bez Granic i innych organizacji broniących wolności mediów Koleżanki i Koledzy, W ostatnich dniach jesteśmy w Polsce świadkami potężnego ataku władz państwowych i rządzącej partii na niezależne media. Dochodzi do zastraszania i nękania dziennikarzy wielu redakcji przez służby, policję, prokuraturę i kluczowe instytucje publiczne. Media ujawniające ważne problemy społeczne (neonazizm), patologie czy przestępczość dotykającą instytucje państwa (przekroczenie uprawnień, korupcja, nepotyzm) doświadczają różnego rodzaju…

Czytaj dalej

Agnieszka Rusocka-Malinowska: „Człowiek z Konstytucją”. Kontrowersyjny komentarz posłanki Pawłowicz

Echa Społeczne - Konstytucja

W mediach ponownie zrobiło się głośno o posłance Prawa i Sprawiedliwości Krystynie Pawłowicz. Pani poseł, znana głównie z kontrowersyjnych wypowiedzi, tym razem wydała opinię na temat człowieka, przedstawionego na zdjęciu z plakatem z napisem „Konstytucja”, które ukazało się na Twitterze. W swoich komentarzach posłanka Pawłowicz określiła tę osobę jako „starego człowieka”, któremu jakieś „Łobuzy zawiesili jakiś śmieć na szyi by publicznie poniżył sam swą godność. Pewnie robi to za jakieś marne grosze” (pisownia oryginalna). Tak się składa, że bohaterem zdjęcia jest jeden z naszych publicystów – pan Bogusław Stanisławski. Wystarczy wpisać to…

Czytaj dalej

Dane GUS przeczą informacjom podawanym przez hodowców norek

Hodowcy norek walcząc z projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która miała wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futro w Polsce, podawali informację o wartości eksportu skór zwierząt futerkowych na poziomie 2,5 miliarda złotych. Okłamali posłów i media – zawyżyli ją ponad trzykrotnie. Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń – od 2015 r. eksport skór zwierząt futerkowych z Polski maleje z roku na rok. W 2016 r. wartość ich skór norek zabitych na polskich fermach wyniosła 1 169 081 490 zł, zaś w ubiegłym roku  skóry te zostały sprzedane za…

Czytaj dalej

List otwarty do władz Warszawy

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciw odbieraniu Fundacji Prasowej dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej dzierżawionego przez nią lokalu w Warszawie. Od 27 lat w kamienicy na Nowym Świecie 58 działa jeden z najwspanialszych obywatelskich pomysłów – Fundacja Prasowa dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej założona przez wielką postać polskiego dziennikarstwa Stefana Bratkowskiego. Dzięki temu w tym centrum stolicy Polski od lat toczą się wielkie debaty obywatelskie i dyskusje Centrum Edukacji Społecznej – spadkobiercy legendarnego Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, ale swoje miejsce znaleźli tam też wykluczani zewsząd ludzie niepełnosprawni. To tam od lat można…

Czytaj dalej

VIVA: Wpadka futrzarzy

Zaprosili do swojego spotu osoby znęcające się nad zwierzętami. Fundacja Viva! kieruje sprawę do sądu. Fundacja założona przez hodowcę norek opublikowała spot oczerniający działania Fundacji Viva. Wypowiadają się w nim osoby, które znęcały się nad zwierzętami. To nie pierwszy raz, kiedy hodowcy posuwają się do tak nieczystych zagrań. Viva zapowiada pozew. Przedstawiciele przemysłu futrzarskiego nie mają ostatnio dobrej passy. Oba projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zawierające zapisy o zakazie hodowli zwierząt na futra miażdżącą przewagą głosów wyszły z sejmowej „niszczarki” i niedługo mają trafić do pierwszego czytania. Od kiedy…

Czytaj dalej

PE wzywa do przeprowadzenia własnego śledztwa w sprawie zabójstwa Jana Kuciaka

W środę 14 marca w Strasburgu odbyła się debata plenarna zorganizowana, w reakcji na zabójstwo słowackiego dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírowej. Posłowie wezwali do przeprowadzenia niezależnego, międzynarodowego i drobiazgowego dochodzenia, które doprowadziłoby sprawców przed sąd. Wezwali również do poprawy przepisów zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym tak, aby zapewnić w wyższym niż dotychczas stopniu bezpieczeństwo dziennikarzom, blogerom i informatorom. Podczas debaty posłowie odnieśli się do doniesień Jána Kuciaka na temat podejrzeń niewłaściwego wykorzystania funduszy UE na Słowacji oraz potencjalnych powiązań między zorganizowanymi grupami przestępczymi a słowackimi politykami. Chodzi głównie o ustalenia, które dziennikarz zawarł…

Czytaj dalej

Oświadczenie Zarządu SWS w sprawie zatrzymania Frasyniuka

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zawsze opowiadało się za zasadą, że wobec prawa nie ma równych i równiejszych. Zasługi dla odzyskania przez Polskę Niepodległości nie zwalniają nikogo od odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa. Niemniej spektakularne zatrzymanie Władysława Frasyniuka, jednego z niekwestionowanych liderów zarówno pierwszej,  jak i podziemnej „Solidarności”, każe zadać pytanie – czy chodziło o egzekwowanie prawa, czy też o polityczne przedstawienie? Można różnie oceniać zaangażowanie Władka Frasyniuka w bieżące spory publiczne. Odmowa stawienia się na przesłuchanie w prokuraturze, to jedna z takich sytuacji. Jednak dla SWS, organizacji założonej przez działaczy opozycji antykomunistycznej, wyprowadzenie,…

Czytaj dalej

Ryszard Czarnecki nie jest już wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Kadencja Ryszarda Czarneckiego jako wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego została wygaszona na podstawie artykułu 21 Regulaminu PE, mówiącego o „poważnym uchybieniu”. Ryszard Czarnecki (EKR, Polska) został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego w następstwie „poważnego uchybienia” polegającego na tym, że znieważył posłankę Różę Thun (EPL, Polska) porównując ją w wypowiedzi publicznej do „szmalcownika”. Przyjęcie wniosku o odwołanie, złożonego przez Konferencję Przewodniczących (organ Parlamentu skupiający Prezydium oraz szefów klubów parlamentarnych), wymagało większości dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu (Artykuł 21 Regulaminu Parlamentu). Wniosek poparło 447 posłów, 196 było przeciw. Teraz Parlament będzie musiał…

Czytaj dalej

Szefowie frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego chcą, by wiceprzewodniczący Ryszard Czarnecki ustąpił z urzędu

Szefowie frakcji politycznych zdecydowali w czwartek, że Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu rozpatrzy propozycję odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego. Oznacza to, że Ryszard Czarnecki nie mógłby już reprezentować Prezydium ani Parlamentu. Decyzja została podjęta przez Konferencję Przewodniczących wymaganą regulaminem większością „co najmniej trzech piątych głosów z co najmniej trzech grup politycznych”. Wniosek o odwołanie posła Czarneckiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego jest umotywowany „poważnym uchybieniem”. Ryszard Czarnecki porównał posłankę Różę Thun do „szmalcownika”. Głosowanie plenarne nad wnioskiem odbędzie się w środę 7 lutego w Strasburgu. Do przyjęcia wniosku…

Czytaj dalej

Oświadczenie Profesor Danuty Hübner

Ruch Narodowy Region Śląsko-Zagłębiowski, Młodzież Wszechpolska – Okręg Śląski, Górnośląskie Stronnictwo Narodowe i ONR Brygada Górnośląska (Narodowe Katowice), postanowili ukarać polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym również mnie, ustawiając szubienice na pl. Sejmu Śląskiego, przed pomnikiem Wojciecha Korfantego i wieszając na nich nasze wizerunki. Działo się to pod ochroną polskiej, państwowej policji, co jest dla mnie czymś zdumiewającym. Ten dowód postępującego zawłaszczania polskiej przestrzeni publicznej przez siły nacjonalistyczne był jednym z głównych powodów, dla których głosowałam nad ostatnią rezolucją Parlamentu Europejskiego dotyczącą przestrzegania praworządności w Polsce. Głosowałam przeciw przejawom…

Czytaj dalej

To nie nasi niemieccy koledzy kłamią, ale Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Związek Niemieckich Dziennikarzy broni wolności słowa w Europie – pisze Seweryn Blumsztajn. Koledzy, Zjazd Delegatów SDP przyjął 19 listopada uchwałę potępiającą rezolucję Związku Dziennikarzy Niemieckich, w której zwracają oni uwagę na zagrożenia wolności prasy w Polsce. Nie chcemy, żeby Wasza uchwała była jedynym głosem dziennikarzy polskich w tej sprawie. Uważamy bowiem, że to nie nasi niemieccy koledzy kłamią – jak piszecie – ale Wy. W rezolucji o wolności mediów w Europie Wschodniej niemieccy dziennikarze piszą m.in. o Polsce, że polityka rządu zamieniła publiczne media w rozgłośnię rządową, i doszło do…

Czytaj dalej

Akt samospalenia przeciwko polityce PiS

19 października popołudniu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie mężczyzna dokonał aktu samospalenia. Zaprotestował w ten sposób przeciwko PiS. Pozostawił po sobie list:  Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.…

Czytaj dalej

Delegacja Komisji Ochrony Środowiska PE w Polsce

Delegacja Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego odwiedzi Polskę w dniach 18-20 września. Posłowie do PE spotkają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przemysłu, związków zawodowych, rządu, w tym z przedstawicielami ministerstwa ochrony środowiska. Rozmowy mają dotyczyć spraw związanych z ochroną klimatu, energetyką, wykorzystaniem węgla i energii odnawialnej oraz ochroną środowiska naturalnego. Główną przyczyną przyjazdu Komisji do Polski jest wycinka chronionych zasobów leśnych w Puszczy Białowieskiej. 27 lipca br. Trybunał Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki Puszczy. Szyszko nie wykonał tej decyzji, w związku z…

Czytaj dalej

Afera bilbordowa w wykonaniu PiS-u

Wikipedia: Publiczny – taki, który dotyczy ogółu ludzi, społeczności; służy ludziom, jest stworzony dla ludzi; Dagmara Chraplewska-Kołcz 1. Polska Fundacja Narodowa Ma promować nasz kraj. Na budżet PFN zrzuciły się największe państwowe spółki, co dało 100 mln złotych z publicznych środków! Pis z budżetu dorzucił 500 mln zł. Wszystko to są pieniądze PUBLICZNE! Fundacja w ramach akcji bilbordowej ma realizować „sądową” politykę pis, która doprowadzi do uzależnia sądów od widzimisię Ziobry, Kaczyńskiego, Szydło i przekształci wymiar sprawiedliwości w wymiar służalczości i dyspozycyjności! Polska Fundacja Narodowa, w której zarządzie zasiadają związani…

Czytaj dalej

Grzegorz Miecugow 1955-2017

Fot. Facebook

Ta wiadomość bardzo nas zaskoczyła. Trudno się z nią pogodzić. Jeszcze kilka dni temu Grzegorz Miecugow prowadził „Szkło kontaktowe”. Jego „Inny punkt widzenia” oglądało się z ogromnym zainteresowaniem. Ciepły, skupiony na swoim rozmówcy, daleki od pogoni za sensacją, poszukiwał prawdy o innych i o świecie. Umiał o nim opowiadać.  Miał 61 lat. R.I.P.    

Czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda zawetował dwie z trzech ustaw sądowych

Prezydent ogłosił, że nie podpisze dwóch ustaw: o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzecznik prezydenta oświadczył, że projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych zostanie podpisany.   Zdaniem politologa Marka Migalskiego, decyzja Andrzeja Dudy zmienia geografię polityczną w kraju. Ryszard Kalisz stwierdził, że to wielki sukces Polski, a Kamila Gasiuk-Pichowicz powiedziała, że od szybkiego procesu legislacyjnego ważniejsze są szerokie rozmowy i konsultacje społeczne. (ps)  

Czytaj dalej

Moje typy – ciąg dalszy

Piotr Sobieski: Stefan Kisielewski ująłby to tak – „Moje typy 33 lata później”: Abramowicz Adam Adamczyk Andrzej Andzel Waldemar Arciszewska-Mielewczyk Dorota Ardanowski Jan Krzysztof Arent Iwona Ast Marek Babalski Zbigniew Babiarz Piotr Łukasz Babinetz Piotr Bartosik Ryszard Bartuś Barbara Bąk Dariusz Bernacki Włodzimierz Bielecki Jerzy Błaszczak Mariusz Bogucki Jacek Borowiak Joanna Borowiec Agata Borys-Szopa Bożena Brudziński Joachim Bubula Barbara Buczak Wojciech Buda Waldemar Burzyńska Lidia Chmielowiec Zbigniew Cicholska Anna Cieślak Michał Cymański Tadeusz Czabański Krzysztof Czarnecki Przemysław Czarnecki Witold Czartoryski Arkadiusz Czech Anna Czerwińska Anita Czochara Katarzyna Dobrzyński Leszek Dolata…

Czytaj dalej

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w sprawie sytuacji w Polsce

Zwróciłem się wczoraj do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z propozycją pilnego spotkania w celu omówienia kryzysu politycznego w naszym kraju i jego groźnych konsekwencji dla międzynarodowej pozycji Polski. Naszym wspólnym zadaniem powinno być zapobieżenie czarnemu scenariuszowi, którego finałem może stać się marginalizacja Polski w Europie. Różnie oceniamy to, co proponuje dziś partia rządząca. W moim przekonaniu ostatnie jej działania są zaprzeczeniem europejskich wartości i standardów i narażają naszą reputację na szwank. Przenoszą nas – w sensie politycznym – w czasie i przestrzeni: wstecz i na Wschód. Pan Prezydent ma z…

Czytaj dalej

Oświadczenie zespołu Teatru Wybrzeże

Oświadczenie zostało odczytane po spektaklu na dużej scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku dnia 16.07.2017 r. Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczęły się w Polsce masowe protesty przeciwko planowanej reformie polskiego systemu sądownictwa. Od rana zbierają się tłumy pod budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie, budynkami sądów okręgowych, apelacyjnych i rejonowych we wszystkich większych miastach. Ustawa, która 12.07.2017 roku przeszła przez sejm jest zamachem na niezawisłość polskich sądów. Ta ustawa skupia całą władzę nad polskim sądownictwem w rękach Ministra Sprawiedliwości. Oznacza to upolitycznienie sądownictwa i jest kolejnym przejawem antydemokratycznego kierunku, w jakim zmierza Polska…

Czytaj dalej

Pamięci Żydówek z Chorabia

W Chorabiu w powiecie toruńskim odsłonięto obelisk pamięci Żydówek, zamordowanych w mieszczącej się tu pod koniec drugiej wojny światowej filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. W uroczystości, która miała miejsce 13 czerwca 2017 r. wziął udział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Założony we wrześniu 1939 niemiecki obóz koncentracyjny KL Stutthof był początkowo miejscem kaźni i planowej eksterminacji mieszkańców Pomorza – Polaków i Żydów. Pierwszy transport więźniów trafił tu już 2 września z terenu Wolnego Miasta Gdańska. Od 1942 roku trafiały tu także ofiary niemieckiej polityki eksterminacyjnej z innych regionów Polski i…

Czytaj dalej

Konrad M. skazany na 6,5 roku więzienia

Jak informuje Gazeta Wyborcza w krakowskim wydaniu z 13.06.2017 r. lider KOD-Kapeli został skazany za udział zorganizowanej grupie przestępczej. Odpowiedział on za zwerbowane co najmniej 93 kobiet do włoskich agencji towarzyskich w okresie od 2004 do 2006 r. W skład grupy przestępczej wchodziło dziewięć kobiet i sześciu mężczyzn. Szefem firmy rekrutacyjnej do pracy we Włoszech, a jednocześnie kierującym szajką, był, zdaniem prokuratury, Konrad M. Zgodnie z aktem oskarżenia, jak podaje Gazeta Wyborcza, od każdej kobiety, która trafiła do włoskiego burdelu grupa miała dostawać 10 euro dziennie. Prokuratura informowała, że kobiety…

Czytaj dalej

Polacy wśród laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej

Ewa Dados, działaczka społeczna z Lublina, zgłoszona przez posła do PE Krzysztofa Hetmana, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” zgłoszone przez posłankę do PE Julię Piterę oraz Stowarzyszenie Drogami Tischnera z Łopusznej, zgłoszone przez posłankę do PE Różę Thun zostali tegorocznymi polskimi laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, przyznawanej co roku przez Parlament Europejski. Europejska Nagroda Obywatelska, która ma wyłącznie honorowy charakter, została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku, by wyrazić uznanie Europejczykom prowadzącym działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. Każdy deputowany…

Czytaj dalej