Produkt uboczny – Internet

Piotr Sobieski: Oprócz historyków i znawców tematu niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Internet, to tak naprawdę efekt uboczny kosmicznego wyścigu zbrojeń z połowy XX w. Powstanie Internetu wiąże się z utworzeniem przez Departament obrony Stanów Zjednoczonych Agencji Rządowej ARPA w 1958 r. Łańcuch przyczynowo-skutkowy sięga jednak głębiej, bo roku 1957. Związek Radziecki wystrzelił wówczas w kosmos pierwszego sztucznego satelitę Ziemi – Sputnika. Stało się jasne, że radzieckie bomby atomowe mogą być przenoszone w dowolne miejsce na naszego globu i zrzucone w każdej chwili, także na Stany Zjednoczone.…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty dziewiąty – 18 września 1944 (poniedziałek)

Echa Społeczne - b-17-z-obstawa

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Z prawego brzegu Wisły przeprawili się kolejni żołnierze 9. pułku. Podczas walk na Czerniakowie został ranny kpt. Olechnowicz z 3. Dywizji Pancernej. Dowodzenie przejął kpt. „Motyl” z baonu „Czata 49”. Był to jedyny przypadek, kiedy dowództwo nad żołnierzami 1 AWP objął oficer AK. Niemcy próbowali przeciąć jeden z przyczółków na Solcu na dwie części. Piechocie udało się przedrzeć przez gruzy Fabryki Ultramaryny do biegnącej wzdłuż linii Wisły ulicy Solec. Do brzegu rzeki nie dopuściła nieprzyjaciela 3 kompania moździerzy 1 AWP, dowodzona przez por. Janinę Błaszczak. ZSRR wydało zgodę na lądowanie alianckich samolotów na…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty ósmy – 17 września 1944 (niedziela)

Echa Społeczne - syrenka_1944_na_solcu

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Trwały walki o przyczółki nad Wisłą. Główne siły niemieckie skoncentrowane były na przyczółkach czerniakowskich. Stąd decyzja o zawieszeniu walk na Żoliborzu i Mokotowie. Te dzielnice pozostawały „tylko” pod silnym ostrzałem artyleryjskim. Pogarszała się natomiast sytuacja na Czerniakowie. Gen.”Bór” w jednym z meldunków napisał: „Czerniaków podobny jest już do Starówki”. Nocą (17/18 września) z Pragi ruszył skierowany na Żoliborz desant 1. Armii Wojska Polskiego. Przy­stąpiono również do forso­wania Wisły. Do przyczółka udało się dotrzeć dwóm kompaniom i części 3 batalionu 6 pułku piechoty. Tam oddziały poniosły duże straty.…

Czytaj dalej

77. rocznica agresji ZSRR na Polskę

Echa Społeczne - Kurier 17 września 1939

17 września 1939 roku komunistyczny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), łamiąc prawo międzynarodowe, wkroczył bez wypowiedzenia wojny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będącej od 1 września 1939 r. w stanie wojny z III Rzeszą. Zdarzenie to przeszło do historii jako „IV rozbiór Polski” „17 IX” Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco a droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkoły nie rozstąpi się w przepaść Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów rycerze śpiący w górach będą spali dalej więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą śmieszni karbonariusze spiskowcy…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty siódmy – 16 września 1944 (sobota)

Echa Społeczne - Bielanska_Street

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Na warszawski Solec dotarło około 300 żołnierzy 9 pułku piechoty Wojska Polskiego. Wsparli czerniakowskie oddziały AK. Od rana pod silnym ostrzałem artyleryjskim były Solec i Śródmieście. W wyniku bombardowania zawalił się budynek kina „Hollywood”, w którym przetrzymywanych było około 100 niemieckich jeńców. Pozostający jeszcze przy życiu żołnierze batalionów „Zośka”, „Czata 49” i 9. pp zaciekle walczyli o barykady na ulicy Okrąg i na Solcu. Były one ważne strategicznie, gdyż utrzymanie ich oznaczało zamknięcie drogi w głąb Śródmieścia Północnego. Do Powstańców, oprócz oddziału 9 pp nie dotarły już…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty szósty – 15 września 1944 (piątek)

Echa Społeczne - powstancza-mogila-na-czerniakowie

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Niemcy zdobyli broniony zaciekle przez oddziały „Radosława” Sielec na Mokotowie. Obrona Mokotowa oparła się na ulicy Belwederskiej. Grupy gen. Rohra wsparte brygadą SS Dirlewangera kontynuowały natarcie. Dowódca „Radosław” meldował: „Czekam na cud. Albo to, że czołgi zabiją wszystkich moich ludzi”. Wciąż silnie atakowany był Czerniaków. W tej sytuacji ppłk „Radosław” kontynuował swoją ideę zdecydowanej obrony terenów nadwiślańskich. Siły powstańcze skoncentrował na obszarze ograniczonym ulicami: Okrąg, Czerniakowską i Zagórną. Walczyły tam resztki batalionów „Zośki” i „Parasola” W nocy (15/16 września) do przyczółków powstańczych przeprawiło się ok. 300 dobrze uzbrojonych żołnierzy.…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty piąty – 14 września 1944 (czwartek)

Echa Społeczne - Przeprawa przez Wisłę; Warszawa, wrzesień 1944

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Oddziały Armii Czerwonej i 1. Armii Wojska Polskiego wkroczyły na teren Warszawy, zajmując Pragę. Umożliwiło to kolejnej nocy przeprawę na Czerniaków zwiadowców z 1 Armii Wojska Polskiego. Niemcy wciąż koncentrowali swoje siły na Czerniakowie. Powstańcy zaciekle bronili tych terenów, chcąc umożliwić Armii Czerwonej i Wojsku Polskiemu założenie przyczółków nad Wisłą. Niestety, nie zdołano utrzymać pozycji przy ulicy Czerniakowskiej. Walczące tam oddziały „Radosława” wycofały się na pobliską ulicę Zagórną. Tam dopiero udało się powstrzymać niemieckie natarcie. Ppłk. „Radosław” postanowił skoncentrować żołnierzy bliżej brzegu Wisły. Jednocześnie Niemcy zdołali zająć okolice ulicy Przemysłowej. „Akowcy” byli…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty czwarty – 13 września 1944 (środa)

Echa Społeczne - Stanowisko strzeleckie, Srodmiescie Pldn

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Wojsko radzieckie wkroczyło na Pragę. Na lewym brzegu Wisły wciąż przebywały oddziały AK. Utrudniało to Niemcom walkę z sowietami. Obawiając się, że armia radziecka przedrze się na lewy brzeg i wesprze walczące tam oddziały polskie, wysadzili warszawskie mosty: Poniatowskiego, średnicowy, kolejowy pod Cytadelą (dzisiejszy Gdański) i Kierbedzia. Niemcy, mimo że stanęli w obliczu podwójnego frontu zdołali prowadzić zdecydowane działania bojowe na Górnym Czerniakowie. Atak, przy użyciu artylerii, czołgów, dział szturmowych i „Goliatów” prowadzony był z każdej strony. Polacy zmuszeni byli opuścić Port Czerniakowski, szpital św. Łazarza na ul.…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty trzeci – 12 września 1944 (wtorek)

Echa Społeczne - Srodmiescie Pld

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Niemcy próbowali zająć Solec na Górnym Czerniakowie. Gen. von dem Bach wstrzymał walki w pozostałych dzielnicach i skoncentrował siły aby zdławić Powstanie w kolejnej dzielnicy. Na północy, w Gazowni przy Ludnej walczyli żołnierze batalionu „Czata 49”. Wieczorem Niemcy zajęli odcinek od ul. Frascati do Książęcej. Powstańcy utracili punkt łączący Czerniaków ze Śródmieściem. W Śródmieściu narastało zagęszczenie ludności. Gen. Bór-Komorowski meldował: „Natarcie sowieckie w dużej skali na Pragę. Wydaje się, że ma powodzenie. Lotnictwo sowieckie ma przewagę. (..) Amunicji brak. Zachodzi obawa, że możemy tuż przed metą nie wytrzymać.…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty drugi – 11 września 1944 (poniedziałek)

Echa Społeczne - barykada w srodmiesciu

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Tego dnia dochodzi do kilku sytuacji, poprawiających morale wśród polskich żołnierzy. Coraz donośniej słychać odgłosy walki w okolicy Pragi, mają miejsce walki powietrzne lotnictwa niemieckiego z sowieckim, udany odbiór zrzutów alianckich z bronią i środkami opatrunkowymi. W tej sytuacji Dowództwo AK podjęło decyzję o kontynuacji walki i przerwało rozmowy z Niemcami. Nieprzyjaciel próbował wyprzeć Powstańców z Czerniakowa i Dolnego Mokotowa. Na Czerniakowie utrzymano port ale utracono stację pomp. Ze świata Polskie dzienniki wydawane w Londynie: „Dziennik Polski” i „Dziennik Żołnierza” opublikowały listę 28 Niemców odpowiedzialnych za palenie Warszawy nadaną…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty pierwszy – 10 września 1944 (niedziela)

Echa Społeczne - 1-dywizja-na-przedmiec59bciach-pragi-z-ckm

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Oddziały 1 Frontu Białoruskiego rozpoczęły natarcie na prawobrzeżną Warszawę. Do ataku ruszyły 47 Armia sowiecka i 1 Armia Wojska Polskiego pod dowództwem gen. dyw. Zygmunta Berlinga. Odgłosy walk zmobilizowały żołnierzy obydwóch stron w Śródmieściu. Toczono walki o domy na obszarze Nowego Świata – placem Napoleona i Bracką. Wzmocniono obsadę ruin Poczty Głównej i odparto ataki na Dworzec Pocztowy, który był strategicznie ważnym punktem w Alejach Jerozolimskich. W wyniku odniesionych ran umiera plut. podch. rez. Józef Szczepański, ps. „Ziutek”, dowódca jednej z drużyn batalionu AK Parasol, autor „Pałacyku Michla” i wiersza pt. „Czerwona Zaraza”. Działalność dyplomatyczna,…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień czterdziesty – 9 września 1944 (sobota)

Echa Społeczne - wysiedeńcy

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Walki toczyły się na terenach Śródmieścia i Czerniakowa od 8.00. Dzielnice ostrzeliwane były ogniem artyleryjskim, z moździerzy, miotaczy ognia i granatników. Jedyną drogą łączącą Czerniaków ze Śródmieściem była ulica Książęca. Teren ten pozostawał pod kontrolą czerniakowskich oddziałów „Radosława” i „Kryski”. Heinz Reinefarth w depeszy do Himmlera porównał walki w Warszawie do walk o Stalingrad. Działalność dyplomatyczna, informacyjna, kulturalna Dowództwo AK uznało sytuację za beznadziejną. Gen. „Bór” zgodził się na rozpoczęcie pertraktacji odnośnie ewakuacji ludności cywilnej z miasta. Przeprowadzenie negocjacji powierzono przedstawicielom Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas rozmów pojawiła się kwestia kapitulacji…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty dziewiąty – 8 września 1944 (piątek)

Echa Społeczne - srodmiescie-poludnie

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna W wyniku negocjacji PCK z niemieckim dowództwem, w godzinach 12.00 – 14.00 Niemcy przerwali ostrzał artyleryjski. Kilka tysięcy Warszawiaków opuściło miasto. Pułk Dirlewangera, próbując uzyskać efekt zaskoczenia, przedarł się do ulic Brackiej i Mazowieckiej. W dowództwie AK pojawiły się obawy, że obrona Śródmieścia może się załamać. Powstańcy, w wyniku ataków z Nowego Świata i od strony Królewskiej opuścili gmach Komendy Policji na Krakowskim Przedmieściu. Tego dnia miały miejsce liczne pożary na Pradze. Dowództwo AK wydało rozkaz utworzenia Legii Oficerskiej.             Ze świata W…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty ósmy – 7 września 1944 (czwartek)

Echa Społeczne - Panorama Środmiescia_wrzesien_1944

 Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Po upadku Powiśla Niemcy koncentrują ataki w Śródmieściu. Dramatyczna sytuacja Polaków. Zaczęło brakować żywności. Głód powodował niechęć ludności wobec polskich żołnierzy. Skromne zrzuty alianckie nie były w stanie na szerszą skalę pomóc Polakom w Śródmieściu. Część z nich wiatr poniósł na stronę niemiecką. Dowództwo 9. Armii niemieckiej meldowało: „Naszemu uderzeniu w centrum na zachód nieprzyjaciel stawia zacięty opór. (…) Trzeba się spodziewać, że całkowite oczyszczenie wybrzeża Wisły może zająć sporo czasu.” Powiśle było ważne strategicznie dla Niemców. Przedłużający się okres walk o te tereny skłonił Niemców do decyzji o…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty szósty – 5 września 1944 (wtorek)

Echa Społeczne - Egzekucja

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Niemcy wciąż próbują zająć Powiśle. Zajmują gmach Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na Kopernika oraz ruiny Elektrowni Miejskiej, skąd wieczorem wyparli oddział kapitana „Cubryny”. Coraz dalej wdzierają się na Powiśle. Powtórzyła się sytuacja ze Starego Miasta – brakowało amunicji a oddziały polskie były coraz bardziej wykrwawione i zmęczone. Powstańcy utworzyli korytarz między Powiślem a Śródmieściem w celu ewakuacji cywili. Żołnierze batalionu „Czata 49” i „Miotły” obsadzili pozycje na pograniczu Śródmieścia-Południe i Czerniakowa. W Śródmieściu bombardowania zburzyły gmach PKO, powodując duże straty w ludziach. Była to siedziba sztabów Komendy Głównej AK i komendy Okręgu Warszawa…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty siódmy – 6 września 1944 (środa)

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Niemcy wypchnęli Powstańców z Powiśla na linię Nowego Światu. W wyniku nalotów i ostrzału artyleryjskiego ucierpiała Biblioteka Krasińskich i Gmach Konserwatorium. Obrońcy Powiśla dołączyli do oddziałów Śródmieścia Północnego. Komenda Główna AK po raz kolejny zmienia siedzibę. Tym razem przenosi się do budynku „małej PAST-y” przy ul. Piusa XI. Zbrodnie przeciwko ludności Szpitale Powiśla i Śródmieścia, ich pacjenci i personel podzielili los szpitali na Starym Mieście. Niemcy ostrzelali szpital przy Pierackiego (dziś Foksal), w którym spłonęło żywcem 80 rannych. Na ulicy Tamka okupanci zamordowali 11 żołnierzy AK oraz kapelana o. Michała Czartoryskiego. Przy barykadzie Niemcy rozstrzelali…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty piąty – 4 września 1944 (poniedziałek)

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Trwał niemiecki szturm na Powiśle i Śródmieście. Na Powiślu została zbombardowana Elektrownia Miejska. Nastąpiła przerwa w dostawach prądu, co komplikowało zarówno życie ludności, jak i działalność powstańczą. Przed południem do szturmu dołączyła niemiecka piechota oddziałów „Reinefartha”. Posuwali się wzdłuż trzech ulic jednocześnie: Wybrzeżem Kościuszkowskim, ulicą Dobrą i Browarną. Niemcy zajęli zabudowania Zarządu Wodociągów przy ul. Lipowej. Dalej, w okolicy ulicy Tamki natknęli się na opór powstańców. W wyniku bombardowań ginęli mieszkańcy oraz żołnierze. Wśród ludności cywilnej wybuchła panika. Kpt. „Krybar” zdecydował o częściowej ewakuacji cywili z Powiśla do Śródmieścia.…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty czwarty – 3 września 1944 (niedziela)

Echa Społeczne - Al. Jerozolimskie w 1944 r.

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Niemcy rozpoczęli realizację rozkazu von dem Bacha o zajęciu Powiśla. Hitlerowcom zależało na utworzeniu w miarę bezpiecznego korytarza komunikacyjnego przez Al. Jerozolimskie. Śródmieście Północne i Powiśle były intensywnie ostrzeliwane przez artylerię i lotnictwo. Na Powiślu po stronie polskiej walczyły zgrupowanie „Róg” i zgrupowanie „Krybar” pod dowództwem mjr „Roga”; po stronie niemieckiej oddziały płk Schmidta i brygada SS – „Dirlewanger”. Piechota niemiecka silnie nacierała w Śródmieściu Północnym na ul. Traugutta, Mazowiecką, Królewską i odcinek Grzybowskiej od Wroniej i Ciepłej. Oddział wykluczonej z walk w mieście Grupy „Kampinos”, pod dowództwem por. Adolfa Pilcha ps.…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty trzeci – 2 września 1944 (sobota)

Echa Społeczne - Kolumna Zygmunta 1944

Agnieszka Rusocka-Malinowska Upadek Starego Miasta Nocą (1/2 września) runęła Kolumna Zygmunta na placu Zamkowym – symbol Warszawy. Jej zniszczenie mieszkańcy uznali za zły omen rychłego upadku stolicy. Przez całą noc trwała ewakuacja kanałami wojsk ze Starówki. Niemcy wciąż bombardowali dzielnicę. Gruzy gmachu Sądu Apelacyjnego zasypały właz do kanału przy placu Krasińskich, zamykając drogę dalszej ewakuacji w tym punkcie. Część żołnierzy zdołała się przedrzeć do włazów na Długiej i Miodowej. Około 200 z nich pozostało odciętych na Starówce. Po stoczeniu kilku walk z przejmującymi dzielnicę oddziałami niemieckimi, zostali zabici wraz z pozostałą tam…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty drugi – 1 września 1944 (piątek)

Echa Spoleczne - 1944_09_01

Agnieszka Rusocka-Malinowska Działalność informacyjna, kulturalna Miron Białoszewski opisywał sytuację na Starym Mieście w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”: „Stare Miasto broni się ostatkiem sił. Ale i ludzi coraz mniej. I jeść nie ma co. Powstańcy też nie mają. A tu idzie atak. Z różnych stron. Huki. Walenia. Przebijania ostatnich piwnic. Słońce się podwyższało na niebie. Upał narastał. I te kręcenia się. I cywilów, i powstańców. Bezradność. Nie wiem, kiedy zaczęli mówić, że Niemcy wchodzą już na Freta. I że kapitulacja Starówki.” Generał Sosnkowski wydał rozkaz nr 19. Zwrócił się w nim…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty pierwszy – 31 sierpnia 1944 (czwartek)

Echa Społeczne - Powstanie Warszawskie. Warecka 9

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Rozpoczęte w nocy natarcie na linii Bielańska – plac Bankowy – plac Żelaznej Bramy – Hale Mirowskie zakończyło się niepowodzeniem i dotkliwymi stratami. Wskutek ograniczonej komunikacji oddziały atakujące od strony Śródmieścia nie wiedziały o sytuacji na Starym Mieście i opóźnionym stamtąd ataku. Nie udało się nawiązać połączenia telefonicznego, gdyż do kanałów nie zeszli łącznicy z kablem. Nie otrzymali przepustek i zostali zatrzymani przez żandarmerię powstańczą. Odpowiedzialny za desant kanałowy por. „Piotr” został pozbawiony kontaktu z dowództwem. Innym, równie ważnym powodem było słabe rozpoznanie. Dowództwo AK informowało, że okolice włazu…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień trzydziesty – 30 sierpnia 1944 (środa)

Echa Społeczne - Stukas

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka Zbrojna Powstańcy nadal walczyli na Starym Mieście. Udało się odzyskać Pałac Blanka i część Ratusza. Zdecydowano się na kolejną próbę utorowania naziemnego korytarza, łączącego Starówkę ze Śródmieściem. Nocą żołnierze mieli się przebić z ul. Bielańskiej do Hal Mirowskich. O planach wojskowych dowiedziała się staromiejska ludność cywilna. Tysiące osób chciało wraz z wojskiem opuścić coraz bardziej niebezpieczną Starówkę. Spowodowało to trzygodzinne opóźnienie natarcia, które rozpoczęło się dopiero o  4.00 nad ranem, 31 sierpnia. Tymczasem oddziały batalionu „Czata 49″, których nie zdołano poinformować o sytuacji na Starówce rozpoczęły o 1.00 w nocy…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień dwudziesty dziewiąty – 29 sierpnia 1944 (wtorek)

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka Zbrojna Na Starówce Niemcy przejęli Ratusz, Pałac Blanka i klasztor Kanoniczek przy pl. Teatralnym. Powstańcy toczyli ciężkie walki o odzyskanie Katedry św. Jana. Pociski artyleryjskie zburzyły obsadzone przez batalion „Broda 53” zakłady Fiata i kościół Najświętszej Marii Panny. Nie przerwało to walk w tych punktach. Ruiny w ciągu dnia przechodziły z rąk do rąk. Bataliony „Zośka” i „Czata 49” z trudem utrzymały to, co zostało po zakładach Fiata. Wobec zacieśniającego się wokół Starego Miasta niemieckiego pierścienia, płk Antoni Chruściel, ps. „Monter” zatwierdził plan opuszczenia dzielnicy nocą z 30 na 31 sierpnia.…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień dwudziesty ósmy – 28 sierpnia 1944 (poniedziałek) [audio]

Echa Społeczne - Warszawa-28 sierpnia 1944

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka Zbrojna Na Starym Mieście przebywało tylko około 2 tys. skrajnie wyczerpanych żołnierzy AK. W tej sytuacji płk. „Wachnowski” zdecydował o przejściu kanałami do Śródmieścia. Samowolne wyjście trzystu żołnierzy Armii Ludowej ze Starówki zaowocowało konfliktem pomiędzy AL i AK. Por. „Dzik” o godz. 3.45 zameldował, że wysłany do kwatery AL szer. „Kostka” dowiedział się, że „są żołnierzami, mają własne dowództwo i muszą słuchać własnych rozkazów – wycofują się na Żoliborz”. Dowództwo AK Grupy „Północ” meldowało: „W ciągu nocy dowództwo i oddziały AL w sile około 300 opuściły stanowiska bojowe, nie zawiadamiając…

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie. Dzień dwudziesty siódmy – 27 sierpnia 1944 (niedziela) [audio]

Agnieszka Rusocka-Malinowska Walka zbrojna Minionej nocy (26/27 sierpnia) oddziały z mokotowskiego batalionu „Baszta” przejęły klasztor Nazaretanek przy Czerniakowskiej oraz środkową część ulicy Podchorążych. Celem natarcia było uzyskanie połączenia Mokotowa ze Śródmieściem. Na Starówce wojska obydwóch stron nadal walczyły o przejęcie kontroli nad gmachem Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Budynku broniło około dwustu powstańców. Brak łączności z innymi dzielnicami uniemożliwiło dostawy amunicji oraz wsparcie wojskowe. Powstańcy zmuszeni byli do ewakuacji.  Niemcy, atakując w sile 1600 żołnierzy przejęli gmach. Polscy żołnierze, którzy dostali się do niewoli zostali rozstrzelani. Upadła jedna z powstańczych redut. Jej…

Czytaj dalej